18th May 2024

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam

DIỄN BIẾN COVID-19 TẠI VIỆT NAM

SỐ CA NHIỄM
11.625.000
ĐANG ĐIỀU TRỊ
941.000
KHỎI
10.640.000
TỬ VONG
43.000

DIỄN BIẾN COVID-19 THẾ GIỚI

SỐ CA NHIỄM
704.753.000
ĐANG ĐIỀU TRỊ
22.123.000
KHỎI
675.619.000
TỬ VONG
7.010.000

Số ca nhiễm theo ngày

Tổng số ca nhiễm

0 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm

Tỉnh
Số ca nhiễm
Xem thêm

*Dữ liệu tham khảo từ: Novel Covid19 - disease.sh & vnexpress.net