4th February 2023

Kết quả Vietlott Max 3D

Kết quả
Kết quả kỳ #570 - 03/02/2023
Giải thưởng Kết quả Số giải
Giải nhất 400 - 549 16
Giải nhì 429 - 136 - 068 - 988 125
Giải ba 147 - 701 - 327 - 236 - 759 - 250 100
Giải khuyến khích 794 - 270 - 171 - 517 - 183 - 932 - 056 - 996 190
MAX 3D+
Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
0 0 1 5 28 288 3436
Kết quả kỳ #569 - 01/02/2023
Giải thưởng Kết quả Số giải
Giải nhất 337 - 643 38
Giải nhì 421 - 793 - 807 - 416 62
Giải ba 250 - 505 - 830 - 968 - 563 - 291 138
Giải khuyến khích 989 - 966 - 681 - 533 - 471 - 614 - 825 - 516 141
MAX 3D+
Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
0 0 4 35 59 304 3258