18th May 2024

Kết quả Vietlott Max 3D

Kết quả
Kết quả kỳ #770 - 17/05/2024
Giải thưởng Kết quả Số giải
Giải nhất 750 - 193 14
Giải nhì 20 - 250 - 007 - 800 44
Giải ba 499 - 570 - 233 - 548 - 604 - 739 113
Giải khuyến khích 047 - 966 - 682 - 748 - 494 - 549 - 052 - 659 67
MAX 3D+
Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
0 0 1 6 40 306 3450
Kết quả kỳ #769 - 15/05/2024
Giải thưởng Kết quả Số giải
Giải nhất 388 - 887 20
Giải nhì 883 - 167 - 854 - 931 32
Giải ba 510 - 133 - 637 - 876 - 075 - 756 62
Giải khuyến khích 193 - 683 - 756 - 800 - 682 - 877 - 807 - 163 82
MAX 3D+
Nhất Nhì Ba Năm Sáu Bảy
2 0 3 1 30 445 3064